บ.อิแทลลิค   รับสมัคร   วิศวกรโยธา   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ขายโครงสร้างSpaceFrame

เงินเดือน 25,000 ถึง 40,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ใช้ Autocad ได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นลำดับแรก
- รับผิดชอบ ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน ประสานงานทั้งในและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
- รับงานจากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายขาย
- ควบคุมตรวจสอบโครงการต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
วุฒิวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. หรืออื่นๆ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บจก.อิแทลลิค
ชั้น 12 อาคาร KX Knowledge Exchange, ถ.กรุงธนบุรี
BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก4
EMAIL: ACCOUNTING@ITALIG.CO.TH
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตคลองสาน )
ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 085 5126262
Email varayat@italig.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน Www.italig.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บ.อิแทลลิค