อุทยานหลวงราชพฤกษ์    รับสมัคร   พนักงานร้านจำหน่ายพรรณไม้และสินค้าเกษตร   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

สถานที่ท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายพรรณไม้และสินค้าเกษตร

เงินเดือน 15,100 บาท
เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ให้บริการจำหน่ายสินค้าพรรณไม้สินค้าเกษตร และให้บริการข้อมูลการดูแล
บำรุงรักษาต้นไม้ วัสดุปลูก การขยายพันธุ์ไม้
ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้อวบน้ำ แคคตัส และสินค้าเกษตร
ผ่านช่องทางOnline Offline และโทรศัพท์ได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสนับสนุนงานออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่ายภายในร้าน
สามารถเข้างานเป็นกะได้
สามารถวางเเผน ตรวจเช็ค ประสานงาน ควบคุมสต๊อคสินค้า งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ภายในร้านได้
จัดทำเอกสารการขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ
มีความรู้และความสามารถด้านการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ วัสดุปลูก
การขยายพันธุ์ต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้อวบน้ำ แคคตัส และสินค้าเกษตร
มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมMicrosoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
สามารถขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ หรือจัดทำVDO และงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร้านจำหน่ายพรรณไม้และสินค้าเกษตร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน เชียงใหม่ ( เมืองเชียงใหม่ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0946365629
Email rajapruek.souvenir@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.hrdi.or.th/hrdi-admin/public/files/Announcements/93b590dd3cb55204e34ba5f524a16c94.pdf


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์