ไฮบริด โอเรียนท์ กรุ๊ป   รับสมัคร   Ass. Manager   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ประกอบธุรกิจรีสอร์ทและวิลล่า

เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
⭕️หน้าที่ รับผิดชอบ ⭕️
- ดูแลลูกค้า รับเชคอิน เชคเอาท์ รีสอร์ท และ วิลล่า
- ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา
- ดูแลงานต่าง ๆ ในรีสอร์ท และ วิลล่า
- จองทัวร์ จองทริปท่องเที่ยว ให้กับลูกค้า
- ดูแลรายรับ รายจ่าย ส่งรายงานบัญชีรายวัน และรายเดือน
- ติดต่องาน ทั้งรัฐและเอกชน ให้กับนายจ้าง ( นายจ้างเป็นต่างชาติ )
- ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น หากเจ้านายร้องขอ ( เจ้านายเป็นต่างชาติ )
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เฟ้ยออคิด การ์เดนท์ รีสอร์ท
39/12 หมู่ 1 ใบลาน
ต. เกาะช้างใต้
อ.เกาะช้าง
จ.ตราด
23170
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ตราด ( เกาะช้าง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0656903470
Email info.fayeorchidresort@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ไฮบริด โอเรียนท์ กรุ๊ป