บริษัท ชยพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    รับสมัคร   วิศวกรไฟฟ้า   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผู้ผลิตเครื่องจักร ติดตั้งและจำหน่ายในและต่างประเทศทั่วโลก

บริษัท ชยพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
52/18 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. +66-2-964-6669 # 0 , 114
www.chayaphol.com
ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ใกล้เคียง :
1.โรงเรียนอัมพรไพศาล ประมาณ 500 เมตร
2.วัดกู้ ประมาณ 1 กิโลเมตร


เงินเดือน 20,000 ถึง 40,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ประกอบตู้Controlระบบใหญ่ได้
- ออกแบบระบบControlที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- ใช้โปรแกรมPLCในการตรวจสอบ/ปรับแก้เบื้องต้น
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ: ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศ (ขอคนสุขภาพแข็งแรง)

1.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.มีประสบการณ์ในงานออกแบบระบบControlที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
3.สามารถประกอบตู้Controlระบบใหญ่ได้
4.สามารถใช้โปรแกรมPLCในการตรวจสอบ/ปรับแก้เบื้องต้นได้
5.มีความรู้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลายและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
6.มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอที่ดี
7.สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด/#ต่างประเทศได้
8.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
สวัสดิการ
- ปกส.
- เงินกู้
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ชยพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
52/18 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. +66-2-964-6669 # 0 , 114
www.chayaphol.com
ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ใกล้เคียง :
1.โรงเรียนอัมพรไพศาล ประมาณ 500 เมตร
2.วัดกู้ ประมาณ 1 กิโลเมตร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี ( ปากเกร็ด )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0922595210
Email hana@chayaphol.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.chayaphol.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ชยพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด