บริษัท คิดให้สุด คิดให้สุข จำกัด   รับสมัคร   พนักงานขาย หน้าสาขา ( สยามพารากอน , ดิเอ็มโพเรียม )   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ประกอบกิจการให้บริการเป็นผู้ประสานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเเละในประเทศไทย
หมวดธุรกิจ : กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเรียงจัดเก็บดูแลสินค้าภายในร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
- เปิด - ปิดการขาย เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
- หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย
- ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
**มีความรู้เกี่ยวกับเกม เช่น Nintendo Switch , Playstation จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
- จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ในการขายสินค้าหน้าสาขา
- มีอัธยาศัยดี ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
- มีทักษะในการสนทนา การใช้ภาษา และมีความสามารถในการเจรจากับลูกค้า
- มีความนอบน้อมพร้อมให้บริการ มี Service Mind และมี Mindset ทัศนคติที่ดีทางด้านงานบริการ
- มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความตรงต่อเวลา ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเกม เช่น Nintendo Switch , Playstation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา O.T.
- ประกันสังคม
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : สยามพารากอน , ดิเอ็มโพเรียม

สถานที่รับสมัคร และสัมภาษณ์ : 277 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตปทุมวัน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0645679483
Email ngrouphrteams4289@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.facebook.com/Nadzproject/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท คิดให้สุด คิดให้สุข จำกัด