สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง   รับสมัคร   นายแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานปฏิบัติการ   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัย เปิดรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา
***โดยมีหน่วยงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 7 อัตรา ประกอบด้วย
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2566
ขอบคุณค่ะ
คุณสมบัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัย เปิดรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา
***โดยมีหน่วยงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 7 อัตรา ประกอบด้วย
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2566
ขอบคุณค่ะ
สวัสดิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัย เปิดรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา
***โดยมีหน่วยงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 7 อัตรา ประกอบด้วย
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2566
ขอบคุณค่ะ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางเขน )
ใกล้ BTS บางจาก
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-6550-2, 02-52
Email media41@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน mwi.anamai.moph.go.th/th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง