บริษัทบริหารสินทรัพย์ บวร จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ บวร จำกัด เป็นนิติบุคคลเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) จากสถาบันการเงินผ่านกระบวนการประมูล ตลอดจนกำหนดแนวทางการจัดการและการจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPA)

เงินเดือน 12,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ดูแลระบบ AMC และจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ลงระบบ AMC พร้อมทั้งสนับสนุนงานเอกสาร และงานจัดซื้อของบริษัท
คุณสมบัติ
- ปวส ขึ้นไป สาขาการจัดการ บัญชีและการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้และทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS-Office
- ความรู้และทักษะในการจัดการงานเอกสาร
- เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีใจรักบริการ
สวัสดิการ
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ บวร จำกัด
74/2 ซอยเอกมัย 22
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตวัฒนา )
ใกล้ BTS เอกมัย
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-4949190
Email athikorn@bamc.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.bamc.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บวร จำกัด