ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   นิติกรอาวุโส (เกรด 6 - 8) ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
มีประสบการณ์ด้านการว่าความไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขว้าง กทม.10300
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ BTS อโศก MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email pitchapa328@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ghbank.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์