ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานตรวจสอบ (เกรด 4 - 5) หรือ พนักงานตรวจสอบอาวุโส (เกรด 6 - 8)   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
อายุไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ระบบการเงินการธนาคาร
มีทักษะในการประสานงาน การนำเสนอ การเขียนรายงาน หรือมติการประชุม
มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/Excel/Power Point ได้
เป็นอย่างดี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม 10300
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ BTS อโศก MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email pitchapa328@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ghbank.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์