บริษัท มาตา ฟู้ดส์ จำกัด   รับสมัคร   Production Supervisor   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

( โรงงานผลิตอาหารขนาดเล็กที่พร้อมจะโต เราผลิตอาหารแปรรูปเนื้อ อาหารสำเร็จรูป อาหารประเภทน้ำมันและไขมันพร้อมบริโภค ฯลฯ )

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 35/4 หมู่ที่7 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

เพศ หญิง
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิต
- จัดทำ ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารระบบ GHPS/HACCP
- วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ และหาแนวทางการแก้ไข
- บริหารจัดการบุคคลากรในสายการผลิต
- สรุปและจัดทำรายงาน
- ทำตามนโยบายและปฏิบัติตามผู้บริหารบริษัทฯ มอบหมายงาน
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร ,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, มาตรฐานอาหาร (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้
- มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
- กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง และมีภาวะความเป็นผู้นำ
(บริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท มาตา ฟู้ดส์ จำกัด
เลขที่ 35/4 หมู่ที่7 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน เชียงใหม่ ( สารภี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 081-469-6303, 095-0
Email matafoods.am@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท มาตา ฟู้ดส์ จำกัด