บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเน้จท์เม้นท์ จำกัด   รับสมัคร   รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริหารงานหมู่บ้านจัดสรร

เงินเดือน 16,000 ถึง 18,000 บาท
เพศ หญิง
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ควบคุมการทำงานของ Supplier และบันทึกการปฏิบัติงาน
- รับเรื่องแจ้งซ่อม /ปัญหาการอยู่อาศัย และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ออกใบแจ้งหนี้ /ออกใบเสร็จ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป
- จัดกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีทุกสาขา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุด 2 วัน)
- เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป
สวัสดิการ
- โบนัส /ตามผลประกอบการ
- ชุดพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ค่าเดินทางระหว่างทำงาน
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม
- วันหยุดพักร้อน
- ลาป่วย /ลากิจ /ลาอื่นๆ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ประจำพื้นที่ จังหวัดนครปฐม / สามพราน
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นครปฐม ( สามพราน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0992477711
Email qlm.nctiwa@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ncgroup.co.th/th/home


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเน้จท์เม้นท์ จำกัด