บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด   รับสมัคร   วิศวกรขาย / Sales Engineer   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบลมแบบครบวงจร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น
OUTLET, ZONE VALVE เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ MED+ , Amico, และยังจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการงานติดตั้ง-ซ่อมแซม-เปลี่ยนอะไหล่ และให้คำปรึกษา โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีทีมเซอร์วิสที่มีคุณภาพพร้อมบริการทั่วประเทศ
โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มต้นตั้งแต่ต้นกำเนิดลม AIR COMPRESSOR (เครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลม) AIR DRYER (เครื่องทำลมแห้ง) พร้อมทั้งมีระบบประหยัดพลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่ และ AIR FILTER (ชุดกรองอากาศ) ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
สามารถเข้าเยี่ยมชม ได้ที่ www.maxpowersystem.co.th
e-mail : infomaxpowersystem@gmail.com

ที่ตั้งบริษัท เลขที่ 2 ซอย งามวงศ์วาน 9 แยก 6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2589-2052-3 0899685255 Fax 0-2589-2322
ชื่อผู้ติดต่อ คุณมล
เว็ปไซต์ www.maxpowersystem.co.th


เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- เรียนรู้วิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์/ วิธีแก้ไขปัญหากับลูกค้า และสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
- ค้นหา/ดูแล/เข้าเยี่ยม ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม /กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในช่องทางใหม่ๆ
- จัดทำเอกสารและรายละเอียดการสนับสนุน/การนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น ใบเสนอราคา รูปภาพ แผ่นพับ/brochure หรือตัวอย่างสินค้า เป็นต้น
- รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า/ติดตามผลการเสนอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
- กำหนดแผนการขาย เพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของบริษัท สามารถวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า /คิดวิเคราะห์ และการวางแผนการขาย และผลงานด้านการขาย/ ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น
- จัดการ ดูแล พัฒนา งานขายและการตลาดของตน และจัดทำรายงานเข้าเยี่ยมชมลูกค้า
- ให้ความช่วยเหลือทีมงานคนอื่นในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด
- สามารถร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการงานขาย ร่วมกับฝ่ายบริหารได้/ ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE และ Social Media Applications เช่น Line, Facebook, Youtube, Tiktok
- สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี
- มีความรู้ด้านวิศวกรรม สามารถวางแผน ออกแบบ และถอดแบบ ระบบงานติดตั้งท่อ และระบบไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นต้น
- มีทักษะด้านการสื่อสาร
- มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม หรือโรงพยาบาล งานระบบลม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ตามตกลง
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
จ. นนทบุรี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0899685255
Email admin@mplusfiltration.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.maxpowersystem.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด