บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ บัญชีเจ้าหนี้ (AP)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่แบรนด์ไทยที่ต้องการไป
ตลาดจีนและองค์กรจีนในไทยครบทุกมิติ
อีกทั้งยังเป็นเจ้าของสื่อและคอนเทนต์ภาษาจีน
ยอดนิยมหลากหลายช่องทาง
ทั้งหมดนี้ครอบคลุมทุกเรื่องในไทยที่ชาวจีนสนใจ

เราได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน
ให้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจไทย-จีน
ในพิธีการความร่วมมือต่างๆ

เช่น งาน Person of the Year หรือ Oscar Thai
ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคคลดีเด่นในวงการต่างๆ
พร้อมจัดกิจกรรมทางการตลาดหลายรูปแบบ
เพื่อโปรโมทสินค้าสู่นักท่องเที่ยวชาวจีน


เงินเดือน 20,000 ถึง 35,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาเอก
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- เปิดรหัสผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่
- รับผิดชอบในการทำจ่ายเงินตามนโยบายของบริษัทและ Credit Term
- บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการปิดรอบบัญชีของทุกเดือน
- ดำเนินการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ในระบบบัญชี
- ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงิน
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรองกับ Supplier ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสามารถจ่ายชำระเงินเป็นไปตาม Credit Term ของบริษัท
- ติดตามใบเสร็จรับเงิน กับ Supplier ให้ครบถ้วน และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วน
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนและกระทบยอดในระบบให้ถูกต้องทุกเดือน
- ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ จัดทำเอกสารการตั้งหนี้และบันทึกรายการตั้งหนี้ในระบบบัญชีของบริษัท และ จัดทำสมุดรายวันซื้อ
- จัดทำสมุดรายวันจ่ายทุกประเภท
- รับวางบิลจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
- จัดทำใบรับวางบิล
- บันทึกรายการจ่ายทั้งหมดให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย
- พิมพ์รายงานภาษีซื้อและจัดเตรียมรายการใบกำกับภาษีและการทบยอดภาษีซื้อ / จัดเรียงใบกำกับภาษีซื้อให้เป็นระเบียบตามลำดับ
คุณสมบัติ
เพศ (Sex) : ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา (Education) : ปวส. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
ประสบการณ์ (Working Experiences) : ประสบการณ์ 0-1ปี ในสายงานบัญชี
ความสามารถ (Abilities) : - มีความระเอียดรอบคอบสูง
- มีความสามารถในการติดตามและประสานงานได้อย่างดี
- มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร
- สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี
- มีไหวพริบและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
103 อาคารอาคารสินนที ชั้น5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตยานนาวา )
ใกล้ BRT เทคนิคกรุงเทพ
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0959915660
Email hr@atmangu.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.jrnen.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)