Fei Yue Unlimited Solution Inc.   รับสมัคร   นักพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัทจัดหางานต่างประเทศถูกกฎหมาย

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- รับผิดชอบในการพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้เว็บไซต์ของบริษัททำงานได้ตามปกติ
- รับผิดชอบในการออกแบบและแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่มีอยู่ การปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้สวยงาม ฯลฯ
- ช่วยเหลือในการทำงานส่งเสริมการขายออนไลน์ของบริษัทให้เสร็จสิ้น และเสนอแผนการส่งเสริมการขายออนไลน์ที่ตรงเป้าหมายและปฏิบัติการได้
- เชี่ยวชาญในการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลลับทางอินเทอร์เน็ตและทรัพยากรเครือข่ายและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถิติเว็บไซต์เป็นประจำและส่งรายงานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทยอายุ 21-35 ปี ชายหรือหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัย วุฒิมหาวิทยาลัยขึ้นไป สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว
- คุ้นเคยกับ PHP, MySQL, Javascript, css, html ฯลฯ และมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์
- มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการและโครงสร้างเว็บไซต์ มีประสบการณ์มากมายในการออกแบบและผลิตเว็บไซต์
- มีความคิดเชิงรุก และความคิดสร้างสรรค์
- มีความคิดเชิงตรรกะที่ชัดเจน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี และสามารถทำงานส่วนหน้าและส่วนหลังของเว็บไซต์ได้
- มีทักษะการสื่อสารและทักษะการจัดการทีม
สวัสดิการ
- เงินเดือน : 102,000-107,000 บาท + KPI
- อาหารบุฟเฟต์เอเชียจีน ไทย เวียดนาม
- เครื่องดื่มและขนมฟรีในออฟฟิศ
- ที่พักฟรีห้องละ 1 คน
- หากต้องการพักข้างนอกมีค่าที่พัก 20,000P
- ค่าตั๋วเครื่องบิน 48,000P/ปี
- เงินเดือนเดือนที่ 13
- วันหยุดตรุษจีน 4 วัน และลาพักร้อน 8 วันในทุกๆ 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ปาไซ ประเทศฟิลิปปินส์
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 09567859053
Email hrjasmine.ph@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.facebook.com/thailandjobsinphilippines?locale=th_TH


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Fei Yue Unlimited Solution Inc.