กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และสามารถใช้ SQL ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
- หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย MVC Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการให้บริการระบบสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลและยื่น Resume/CV ได้ที่ Google Form : https://forms.gle/V3ZyBuhT4NVMpgkH9
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตราชเทวี )
ใกล้ BTS อนุสาวรีย์ชัย
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 023333700 ต่อ 7001
Email sdg.ssim@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ops.go.th/en/ssim-overview/ssim-intro


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล