บจก.ไทยเกรท คอร์ปอเรชั่น   รับสมัคร   ผู้ช่วยผู้จัดการ   1000 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ประจำออฟฟิศ สาขาอุบลราชธานี
ในโครงสร้างเติบโตเป็นผู้จัดการของบริษัท

เงินเดือน 16,000 ถึง 50,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ลักษณะงานแบ่งงานออกเป็น 5 ส่วน
1.บริหารทีมงาน ขยายทีมงานให้เติบโต
2.ฝึกอบรมทีมงาน พัฒนาทีมงานในสังกัด
3.จัดกิจกรรม สร้างขวัญแและให้กำลังใจ ให้ทีมงาน
4.กำกับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของทีมงาน
5.วางแผนการทำงาน การตลาดให้ทีมงาน
***ประเมินเลื่อนตำแหน่งทุกปี
สวัสดิการ
สวัสดิการและรายได้
1. เงินประจำตำแหน่ง 16,000-20,000 บาท/เดือน
2. ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 35%
3. โบนัสไตรมาส จ่ายทุก 3 เดือน
4. โบนัสปี
5. สวัสดิการ
5.1. ค่ารักษาพยาบาล
5.2. ประกันชีวิต
5.3. ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทุกไตรมาส
5.4. เงินสะสมสมทบให้ 5% ทุกเดือน
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน อุบลราชธานี ( เมืองอุบลราชธานี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0970590505
Email chitisan.panthong@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9e8HRyZbIN_Ij7OLHWUG4mLLSngC_e9dhyLBdoolCtchUXg/viewform?usp=sf_l


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บจก.ไทยเกรท คอร์ปอเรชั่น