unionspace   รับสมัคร   ผู้จัดการ   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ดูแลติดตาม และบริหารงานตามเป้าหมายของบริษัท
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงาน ภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ควบคุมดูแล สนับสนุน และพัฒนาทีมของบริษัท
- สามารถประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่น และสำเร็จตามกำหนด
คุณสมบัติ
- สามารถสื่อสารภาษาไทยและจีนได้ดี
- มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาก่อน
- ปริญญาตรี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
กรุงเทพ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน Email attawee.k@unionspace.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ unionspace