บริษัท บัลเล่ต์ เมคเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.ว.)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผลิตรองเท้า

เงินเดือน 18,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบหาสาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน
- จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาด้านความปลอดภัยฯ และมีใบประกอบวิชาชีพ จป.
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ซ.เอกชัย 80 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางบอน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-8943668
Email suphanee5179@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท บัลเล่ต์ เมคเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด