บริษํท เอจี้ ฮีโร่ จำกัด   รับสมัคร   sale executive   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

- ให้บริการเทคโนโลยีทางด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ในการดูแลผู้สูงอายุและการฟื้นฟู
- จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
- ขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

เงินเดือน 20,000 ถึง 25,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
งานขาย ประจำคลินิก (คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมและหลอดเลือด)
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ภายในคลินิกและบริการให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า (มีการ Training Sale ก่อนออกสู่ตลาด)
2.กำหนดเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์การขาย
3.สำรวจลูกค้าและสร้างโอกาสทางการขาย
4.ติดตามงานขายกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปิดงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
5.จัดการคำถาม ข้อซักถาม แขะข้อร้องเรียนของลูกค้า
6.จัดเตรียมใบเสนอราคาและส่งใบเสนอราคา
7.จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานประจำสัปดาห์และเข้าร่วมประชุมกับทีมขาย
คุณสมบัติ
- อายุ 25 - 35 ปี
- ทุกเพศ
- จบปริญญาตรี สาขาการตลาด (มีประสบการณ์ขาย Health Care จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการบริการลูกค้าและการขายที่ดีเยี่ยม
- มีทักษะการสื่อสาร มีวาทะศิลป์
- มีทักษะการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างดีเยี่ยม
- สามารถใช้ Microsoft Office (ขอทักษะ Power Point ดีเยี่ยม)
- มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าคอมมิชชั่น
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าเดินทาง
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
8/2 อาคาร Well Ratchada ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ใกล้ MRT ลาดพร้าว
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 065-9865248
Email anusara.agyhero@gmail.c0m


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษํท เอจี้ ฮีโร่ จำกัด