บริษัท เคทีเอ็นดีดีไซน์ จำกัด   รับสมัคร   วิศวกรโยธา/โฟร์แมน   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง

เพศ ชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-ควบคุมงานก่อสร้าง
-วางแผนงาน เคลียร์แบบหน้างาน และถอดปริมาณวัสดุ
-จัดทำเอกสารควบคุมงาน และรายงานความคืบหน้าของงาน
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
สามารถประสานงานได้ดี
ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint พื้นฐานได้
ใช้โปรแกรมออกแบบงานโครงสร้างได้
ใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch up, All Plan หรือ Revit ได้
สวัสดิการ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- แผนการฝึกอบรมพัฒนาระยะสั้น, ระยะยาว
- ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 3-15 วัน
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0830080860
Email pearfloy43@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เคทีเอ็นดีดีไซน์ จำกัด