บริษัทบีโอเอสซีจำกัด   รับสมัคร   พนักงานประจำออฟฟิศ Support Team   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเงินเดือน 15,000 ถึง 18,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวส
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รับข้อมูล/เอกสาร ในความต้องการของลูกค้า คีย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์
ติดต่อประสานงาน ทำบิล รับ-จ่าย ให้กับลูกค้า
ประสานงานโทรติดตาม /นำเสนอ /สอบถาม /ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
การศึกษา: ปวส ขึ้นไป
ความรู้และทักษะ:
มีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
ลักษณะบุคลิกภาพ:
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ๆ
มีความรับผิดชอบสูงและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 083-513-0004
Email phairat_jan@bosc.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัทบีโอเอสซีจำกัด