SK group   รับสมัคร   พนักงานธุรการทั่วไป   5 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการค้าน้ำมันและธุริจในเครืออื่นๆ เช่นร้านกาแฟอเมซอน, เซเว่นอีเลฟเว่น

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ดูแลงานด้านเอกสาร จัดเก็บและลำดับหมวดหมู่เอกสาร
ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
SK group จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน มหาสารคาม ( เมืองมหาสารคาม )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0618199799
Email sarakhampetroleum@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ SK group