บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด (โรงแรมซันวิง กมลาบีช)   รับสมัคร   Guest Relation Manager   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

โรงแรม/ที่พัก

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
คุณสมบัติ
- Male / Female
- Charming personality
- Excellent Communication Skills and ability to handle guest service efficiently and courteously
- Good command in German & English
- 1 year experience in the position apply
- Good communication and organizational skills
- Ability to focus attention on guest needs, remaining calm and courteous at all times
- Strong leadership skills
- Able to work independently under pressure. Morality and integrity
- Positive attitude
-Work permit will be provided
( this position is open to both Thai and foreigner candidates )

ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงแรมซันวิง กมลาบีช
96/66 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ภูเก็ต ( กะทู้ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 076201806
Email hrkamala@oceanresortgroup.net
เว็บไซต์หน่วยงาน hrkamala@oceanresortgroup.net


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด (โรงแรมซันวิง กมลาบีช)