สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง   รับสมัคร   ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
https://bit.ly/3VhClNk
คุณสมบัติ
https://bit.ly/3VhClNk
สวัสดิการ
https://bit.ly/3VhClNk
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางเขน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-6550-2, 02-52
Email media41@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน mwi.anamai.moph.go.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง