สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง   รับสมัคร   นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) พนักงานบริการ (ปวช.) พี่เลี้ยง (ม3 ม6)   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ปวส
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
https://bit.ly/3VxCOMx
คุณสมบัติ
https://bit.ly/3VxCOMx
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางเขน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-6550-2, 02-52
Email media41@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน mwi.anamai.moph.go.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง