CT & A Best supply Co.,Ltd   รับสมัคร   Site Engineer (วิศวกรโครงการ)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ซีที แอนด์ เอ เบสท์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท รับเหมาของคนรุ่นใหม่ ทำงานด้วยแนวคิด ให้อิสระในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการทำงานและชีวิต ภายใต้การทำงานแบบยืดหยุ่น เข้าถึงผู้บริหารได้ทันที โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก งานระบบปรับอากาศ ก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

เงินเดือน 18,000 ถึง 25,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รายละเอียดงาน
- ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมงาน ที่ไซต์งานก่อสร้าง/ งานปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบ ตาม specs. ตามลำดับของงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา
- ตรวจสอบแบบโครงสร้าง/แบบก่อสร้าง ให้ตรงกับงานจริง
- ถอดรายการวัสดุ แก้ไข/ปรับเปลี่ยนแบบ ทำ shop drawing ตามความจำเป็น
- ดูแลความปลอดภัยในการ ทำงาน
- ติดตามตรวจสอบ ควบคุมงานโครงการที่รับผิดชอบ โดยดูแลและควบคุมงานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อดำ เนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- รายงานสถานะความคืบหน้าของงานให้กับลูกค้าเป็นประจำ
- ประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างลูกค้า ผู้รับเหมา และบริษัท
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. อายุ 24-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนจบ ร.ด.
2.ปวส. / ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง (หากมีใบประกอบ มี วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)/ใบอบรม จป. วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. ผ่านประสบการณ์ทำงานโครงการ/งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และมีทักษะควบคุมหน้างานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
5. มีความรู้ในด้านsite layout, Ventilation system, utility design
6. มีความรู้และทักษะการใช้ซอฟต์แวต์ออกแบบ เช่น AutoCAD, Civil 3D หรือคล้ายคลึง
7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Word, Excel, PowerPoint, e-mail เป็นต้น
9. ต้องมียานพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่
10. ทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออก หากอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
11. มีสภาวะเป็นผู้นำ สามารถควบคุมพนักงานได้
12. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ
สวัสดิการ
1. ประกันอุบัติเหตุและประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี
3. ค่าน้ำมันสำหรับเดินทาง และค่าเสื่อม
4. ค่าโทรศัพท์
5. ค่าอาหารกลางวัน
6. ชุดพนักงานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงาน
7. คอร์สฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ประจำปี
8. วันหยุดตามประเพณีและสิทธิ์การลางานตามกฎหมาย
9. อื่นๆ ตามตกลง
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ชลบุรี
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0956935955
Email sales@ctabestsupply.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ CT & A Best supply Co.,Ltd