บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท และอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ 7 อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจาก อำเภอเมือง 32 กิโลเมตร มีคุณพรทิพย์ อัษฎาธร เป็นประธานกรรมการ เปิดบริการเมื่อเดือน มกราคม 2556 มุ่งเน้นให้เป็น สถานที่ “พัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน” สำหรับ เยาวชน นักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมการเรียน รู้และทักษะให้กว้างไกล เพื่อจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ภาคอีสานอีกทั้งเติมเต็มความรู้ ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโบราณรวบรวมไว้ที่นี่

เงินเดือน 9,000 ถึง 12,000 บาท
เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ประสานงานและรับข้อมูลจากพนักงานขาย
2. ทำเอกสารเสนอขาย/ใบเสนอราคา ส่งให้พนักงานขายหรือลูกค้าเพื่อตัดสินใจใช้บริการ
3. ทำหนังสือเวียน หรือเอกสารสำคัญแจ้งทุกหน่วยงาน อาทิ ใบจองห้องพัก, ใบจองห้องประชุม
4. ลงปฏิทินอัพเดทงานประจำวันแจ้งไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามรายละเอียดต่างๆ จากพนักงานขายและ/หรือลูกค้า เพื่อกระจายข้อมูลไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. รวบรวมรายละเอียดงานแต่ละกรุ๊ป ออกเอกสาร และประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7. ต้อนรับลูกค้าเมื่อมาใช้บริการ ดูแลลูกค้าจนถึงวันที่ลูกค้าเดินทางกลับ
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้า ร่วมกับแผนกลูกค้าสัมพันธ์
9. ติดตามรายละเอียดการออกใบเสร็จและการชำระเงิน (แจ้งฝ่ายบัญชี)
10. จัดเตรียมเอกสารเสนอขาย ผังราคา โบว์ชัวร์ โครงการต่างๆ ของเพลาเพลิน สำหรับพนักงานขายออกตลาด
11. โทรศัพท์ถึงลูกค้าหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอจัดส่งเอกสารแนะนำเพลาเพลิน หรือขอที่อยู่อีเมล์ในการจัดส่งเอกสาร
12. รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า เรื่องสอบถามเวลาทำการ และราคาเข้าชม
13. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel ได้ดี
สื่อสารภาษาอังกฤษหรือเขมรได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
252 หมู่ที่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน บุรีรัมย์ ( คูเมือง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0619481510
Email juthasorn@playlaploen.com
เว็บไซต์หน่วยงาน playlaploen.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด