บริษัท เอ็มบี เทค จำกัด

ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพย์สิน Well-Fixed Asset Software ที่ได้รับความเชื่อถือ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ด้วยความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการบริหารการจัดการทรัพย์สิน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ให้ผลเป็นประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพย์สินอย่างครบถ้วน โปรแกรมการจัดการบริหารสินทรัพย์ถาวร Fixed – Asset Management System โปรแกรมการตรวจนับทรัพย์สิน โดยระบบ Barcode Asset Physical Count บริการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในด้านการดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน และระบบการผลิต