บริษัทมอบเอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท มอบ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOB Engineering International Co.,Ltd.
89/189, สามเรือน, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา 13160
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
( ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและการตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด )