บริษัท เวลเม (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย ซ่อมแซม ออกแบบ แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และแม่พิมพ์โลหะทุกชนิดทุกประเภท