บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (i2C) เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสร้างสรรค์งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่สามารถเชื่อมต่ออย่างแนบเนียน และเพิ่มคุณค่าให้กับการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และแบรนด์สินค้าและบริการ