บริษัท แสงเจริญ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88/169 หมู่บ้าน เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ