บริษัท คิดซน พลัส จำกัด

บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์ทุกรูปแบบ เช่น รายการโทรทัศน์ สกู๊ป สปอต