HLT Stainless

เอชแอลที สแตนเลส เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อสแตนเลส เหมาะกับการใช้งานทั่วไปไม่เป็นสนิมทนต่อการกัดกร่อนสูง สามารถขึ้นรูปเย็น และเชื่อมได้ดีนอกจากท่อสแตนเลสแล้ว เรายังมีเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น รวมถึงรับงานสแตนเลสตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น ประตู, รั้ว, ราวบันได เเละ อื่น ๆ