ร้านอาหารบ้านแก้วสวนผัก

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพในฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ย่านประชาอุทิศ