บริษัท ชาเมค เฟอร์นิช จำกัด

เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประเภท โซฟา เตียงนอน เก้าอี้ ที่มีการหุ้ม ผ้า หนัง เป็นต้น