หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท

ผู้รับเหมาภูมิสถาปัตย์. ประกอบกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง และ การบริการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์