อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูก