บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการหลังการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ภายใต้ยี่ห้อ HANNA สำหรับงานวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำ, อาหาร, ยา, สารเคมี และอื่น ๆ
ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดทั่วไป)
เวลาเข้างาน 08.00 น. - 17.00 น.
เว็บไซต์บริษัท : https://hannathai.com