บริษัท เอนจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด ESCO THAILAND

เนื่องจากทางบริษัท เอนจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด มีนโยบายขยายงานจึงต้องการพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ เราดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา Skateboard ,Inline Skate ยี่ห้อชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายในประเทศมากกว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครงานประจำ (FULL TIME )