โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย   รับสมัคร   ผู้อำนวยการ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

สถานศึกษาโรงเรียนเอกชน

เงินเดือน 18,000 ถึง 25,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 5 ถึง 10 ปี
การศึกษา ปริญาโท ถึง ปริญาเอก
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. มีอายุ ระหว่าง 40 – 55 ปี และมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารโรงเรียน
2. มีคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม (ผู้บริหารสถานศึกษา)
4. มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. ผ่านการประกอบวิชาชีพครู หรืออาจารย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
125/501 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สงขลา ( หาดใหญ่ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 074598067-8
Email pprep_school@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.pprep.ac.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย