บริษัท เวลเม (ประเทศไทย) จำกัด   รับสมัคร   FITTING MOLDช่างประกอบแม่พิมพ์   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย ซ่อมแซม ออกแบบ แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และแม่พิมพ์โลหะทุกชนิดทุกประเภท

เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 5 ปี
การศึกษา ปวส
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
จัดเตรียมตรวจเช็ค ชิ้นส่วนในการประกอบแม่พิมพ์ บันทึกตรวจเช็คการประกอบแม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบ บำรุงรักษาเ่ครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการสนับสนุนงานประกอบแม่พิมพ์
คุณสมบัติ
• เพศ ชาย /หญิง อายุ 20- 35 ปี
• มีประสบการณ์ด้านงานประกอบฟิตติ้งแม่พิมพ์พลาสติก 5 ปีขี้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม6. -ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลโรงงาน หรืออื่น ๆ
• มีความสามารถในการอ่านแบบวิเคราะห์ปัญหาในการประกอบแม่พิมพ์ได้ครบขั้นตอน
• มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการสนับสนุนงานประกอบแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี
• รักความก้าวหน้า ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ
สวัสดิการ
Uniform, ค่าเดินทาง 500.-/เดือน, ค่าอาหารกลางวัน 50.-/วัน, ค่าอาหารOT 50.-/วัน, ค่าที่พัก500.-/เดือน, เบี้ยขยัน800-1,500-/เดือน, ค่ากะ80.-/วัน, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, ท่องเที่ยวประจำปี ,โบนัสประจำปี, พักร้อน 1 ปี 7 วัน ,โอกาสเรียนรู้งานในต่างประเทศ และอื่นๆตามระเบียบกฎหมาย
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โครงการ TIP 3 เลขที่ 888/22-23 ซอยยิ่งเจริญ 2 ถนนบางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรปราการ ( บางพลี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021747141
Email wellmei.hr@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เวลเม (ประเทศไทย) จำกัด