บริษัท ซีเคเจเค 4 อินเตอร์กรุ๊ป   รับสมัคร   Graphic Design จำนวน 2 ตำแหน่ง   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ซีเคเจเค 4 อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เลขประจำตัวนิติบุคคล 0305563006864
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 616/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000เงินเดือน 12,000 ถึง 16,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ทำภาพกราฟฟิก การจัดวางรูปภาพใน PS Ai ได้เป็นอย่างดี
-ใช้โปรแกรมด้านงานกราฟฟิกได้ดีใช้โปรแกรม Ps Ai ได้อย่างชำนาญ (มีทดสอบ) ใช้ Adobe เป็นหลัก
- มี taste ในการทำภาพในระดับที่ดี ใน Concept ในการนำเสนอด้วยภาพที่ดี จัดวาง Billboard เป็น
คุณสมบัติ
✅คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ (ปวส.ที่ตรงสายงาน)
-ผ่านประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้เรื่องการทำภาพกราฟฟิก การจัดวาง ได้เป็นอย่างดี
- ใช้โปรแกรมด้านงานกราฟฟิกได้ดีใช้โปรแกรม Ps Ai ได้อย่างชำนาญ (มีทดสอบ) ใช้ Adobe เป็นหลัก
- มี taste ในการทำภาพในระดับที่ดี ใน Concept ในการนำเสนอด้วยภาพที่ดี จัดวาง Billboard เป็น
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดที่ต้องการการเติบโต
เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท
(มากกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้)
ทำงาน Office อยู่แถวบ้านเกาะ
ส่ง Resume ได้ที่ [ซ่อนอีเมลอยู่]
( นัดสัมภาษณ์และทดสอบการทำงานเท่านั้น )
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 616/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0951466415
Email dodone.thailand@gmail.co
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.facebook.com/DoDone-Thailand-101967658654191


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ซีเคเจเค 4 อินเตอร์กรุ๊ป