บริษัท เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด    รับสมัคร   พนักงานสโตร์ คลังสินค้า ด่วน   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เช่น เตียงผ่าตัด, โคมไฟผ่าตัด, ชุดยึดกระโหลก, สายรัดข้อมือผู้ป่วย และบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย

เงินเดือน 13,000 ถึง 17,000 บาท
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. คลังสินค้า

ควบุคมดูแลสินค้าในสต็อค รับเข้า-จ่ายออก เช็คจำนวน, สภาพสินค้า, หีบห่อ ให้พร้อมนำส่ง หรืออยู่ในเงื่อนไขการเก็บรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
บันทึกการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า การยืม การส่งคืน ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
ดูแลพื้นที่ห้องเก็บสินค้าให้เป็นระบบ FIFO มีระเบียบเรียบร้อย สะอาด และควบคุมผู้เข้าออก
บันทึกอุณหภูมิของห้องเก็บสินค้า
ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในงานสโตร์ให้พร้อมใช้งาน เพียงพอ และรายงานความเสียหายทันที (ถ้ามี)
แพคสินค้า / ห่อหุ้มสินค้า ได้เหมาะสม
เช็คสต็อคสินค้าตามรอบของบริษัท

2. งานขนส่งสินค้า
ประสานงาน รถขนส่งสินค้า/ส่งพัสดุ/ส่งเอกสาร
เปรียบเทียบราคาขนส่ง 
สามารถติดรถออกไปปฏิบัติงานนำส่งสินค้าได้เป็นครั้งคราว (กรณีคนขาด / งานส่งของเร่งด่วนพื้นที่ใกล้เคียง)

**ดูแลสินค้าสองกลุ่ม (กลุ่มเครื่องมือแพทย์ เช่น เตียงผ่าตัด/โคมไฟผ่าตัด/วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และ กลุ่มสินค้าถ่ายภาพสวยงามทั่วไป เช่น กระเป๋าใส่กล้อง, เลนส์, สายคล้องกล้อง)


**ระบบควบคุมสต็อค มีฝ่าย Customer Service เป็นผู้ดูแล
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป (มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ)
- ขยัน อดทน สู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- เริ่มงานได้ทันที
สวัสดิการ
- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
- ค่าล่วงเวลา (ค่าเดินทาง/ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นรายกรณี)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- พักร้อนใช้ได้ทันทีหลังผ่านทดลองงาน 119 วัน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
คลังสินค้า สโตร์สินค้า อยู่ในออฟฟิศสำนักงาน
อาคารบีบี.บิลดิ้ง ถนนอโศก (ติดกับตึก GMM แกรมมี่)
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตวัฒนา )
ใกล้ BTS อโศก MRT สุขุมวิท AirportLink มักกะสัน
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-2612903-6
Email jeerapornb@schmidtmarketing.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.smktthailand.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด