หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท   รับสมัคร   พนังงานบัญชี   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผู้รับเหมาภูมิสถาปัตย์. ประกอบกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง และ การบริการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์

เงินเดือน 12,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. บันทึกบัญชี สรุปรายรับ รับจ่าย กำไรขาดทุน ในโปรแกรม express
2. สั่งซื้อสินค้า หรือ เปิด po ตามใบกำกับภาษี
3. ตรวจสอบ บัญชีรับ จ่าย เงินสดย่อย ยันยอดกับบิล หน้าไซด์งานที่รับผิดชอบ
4 .ตรวจสอบสัญญา ผรม และการเบิกจ่าย ของ ผรม
5. ทำ หัก ณ ที่จ่าย
6. ตรวจสอบ รายการทรัพย์สิน ที่หน้างานบันทึก อัปเดตทรัพย์สินทุกเดือน
7. ประสานกับธุรการไซด์ ที่รับผิดชอบ
8. จัดทำเอกสารและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทดลองงาน 3-5 เดือน เงินเดือน 12,000 บาท
ผ่านการทดลองงาน ปรับเป็น 15,000 บาท
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี ,การเงิน หรือการจัดการ
2. สามารถใช้โปรแกรม ใช้โปรแกรม express และ Microsoft Office , Internet
3. มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน และซื่อสัตย์
4. รักการเรียนรู้ และเปิดรับแนวความคิดหรือเทคโนโลยีการทำงานใหม่ๆ
5. มีความตั้งใจอยากจะทำงาน จริงๆ
6. ทอลองงาน 3-5 เดือน
7. ทำงานประจำสำนักงานใหญ่
8. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.อาหารกลางวันฟรี(บางตำแหน่ง)
3.โบนัสตามผลงาน
4.ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลงาน)
5.เบี้ยขยันเมื่อมาทำงานตามระเบียบที่กำหนด
6.ชุดยูนิฟอร์ม
7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
8.ค่าที่พัก(บางตำแหน่ง)
9.ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง)
10.ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่ง)
11.ประกันอุบัติกรณีเสียชีวิต เมื่อรับเงินเดือนผ่านระบบ payroll ของบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
99/2727 หมู่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
12120
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( คลองหลวง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 081 - 9394 855
Email greentech9559@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท