หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท   รับสมัคร   พนังงานจัดซื้อ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผู้รับเหมาภูมิสถาปัตย์. ประกอบกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง และ การบริการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์

เงินเดือน 12,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. การจัดซื้อ จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ภายในวันเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. สรรหา Supplier พร้อมทำการเปรียบเทียบราคา
3. รู้หลักการคัดเลือกสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ทั้งในด้านราคาและคุณลักษณะสินค้าที่เหมาะสม
4. ควบคุมดูแลงานจัดซื้อทุกประเภท และระบบงานเอกสารการจัดซื้อทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ (เช่น ใบขอให้เสนอราคา วิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด, การส่งใบสั่งซื้อ , ติดตามผลให้เป็นไปตามสัญญา)
5.ซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณ จำนวน มีคุณภาพ ตามความต้องการ
6. ร่วมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามตามนโยบายขององค์กร -ตรวจสอบเอกสาร ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี -ใบเสร็จรับเงิน
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี ,การเงิน หรือการจัดการ การตลาด
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Internet และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
3. มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน และซื่อสัตย์
4. รักการเรียนรู้ และเปิดรับแนวความคิดหรือเทคโนโลยีการทำงานใหม่ๆ
5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
6. มีประสมการณ์ทางด้านการจัดซื้อ
7. ทดลองงาน 3-5 เดือน
8. ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ งานธุรกิจก่อสร้าง
9. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ( สำหรับงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.อาหารกลางวันฟรี(บางตำแหน่ง)
3.โบนัสตามผลงาน
4.ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลงาน)
5.เบี้ยขยันเมื่อมาทำงานตามระเบียบที่กำหนด
6.ชุดยูนิฟอร์ม
7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
8.ค่าที่พัก(บางตำแหน่ง)
9.ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง)
10.ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่ง)
11.ประกันอุบัติกรณีเสียชีวิต เมื่อรับเงินเดือนผ่านระบบ payroll ของบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
99/2727 หมู่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
12120
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( คลองหลวง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 081 - 9394 855
Email greentech9559@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท