บริษัท กรสุวรรณ พลัส จำกัด   รับสมัคร   ้ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำภาคอีสาน   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัทผู้แทนจำหน่ายและให้เช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
>นำเสนอขายสินค้าในกลุ่มงานโรงพยาบาล ตามที่เขตที่ได้รับผิดชอบ
>รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
>ให้คำแนะนำและอธิบายการใช้สินค้าให้กับแพทย์
>ประสานงานภายนอกและภายในองค์กร
>ดูแลและบริหารงานขายในแต่ละเดือนให้บรรลุเป้าหมาย
>ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น
คุณสมบัติ
-เพศ หญิง / ชาย
-อายุ 25-35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องมือแพทย์ 1-3 ปีขึ้นไป
-มีรถยนต์และใบขับขี่
-เดินทางต่างจังหวัดได้
-มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office และ E-mail ได้
-มีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ
ผลตอบแทน
>มีเงินเดือนประจำ (ตามที่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
>มี Incentive / Commission
>มีค่าเดินทาง หรือ เบิกค่าน้ำมันและทางด่วนตามจริง
>มีค่าเสื่อมรถ
>มีค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีเดินทางต่างพื้นที่
>มีค่าโรงแรม กรณีเดินทางต่างพื้นที่
>มีค่าโทรศัพท์ พร้อมโทรศัพท์มือถือ
>มีประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ประจำภาคอีสาน (ครอบคลุมทุกจังหวัด)
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน อุบลราชธานี
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0948507788
Email cloudimport1@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท กรสุวรรณ พลัส จำกัด