บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด   รับสมัคร   เด็กติดรถ ส่งสินค้า   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

1/2 ถนน เทพกาญจนา ตำบล คอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

เพศ ชาย
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.วางแผนการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา
2.จัดเรียงสินค้าให้เหมาะสม
3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าและรับคืนจากลูกค้า
4.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
2.การศึกษาวุฒิ ม,3
3.ทนแรงกดดันได้
4.มีความอดทนสูง
5.สามารถยกของหนักได้
สวัสดิการ
1. หอพักพนักงานราคาถูก
2. เบี้ยเลี้ยง ( บางตำแหน่ง )
3. Incentive ( บางตำแหน่ง )
4. เสื้อฟอร์ม พนักงาน
5. ประกันสังคม
6. โบนัสประจำปี
7. ปรับเงินประจำปี
8. กิจกรรมกีฬาสี
9. งานเลี้ยงปีใหม่
10.จัดนำเที่ยวประจำปี 2 - 3วัน
11.กิจกรรมวันเกิด
12.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
13.เงินช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
14.ผ่านทดลองงาน ได้รับวันลาพักร้อน (ตามสัดส่วน)
15.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
1/2 หมู่ 6 ถนนเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 034 854 795
Email krissanee.h@mabin.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.mabin.co.th/home


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด