สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จัดตั้งเพื่อพัฒนางานวิชาการและวิจัย ส่งเสริมและพัฒนา พยาบาลไตเทียมสู่ความเป็นเลิศ

เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ถึง 20 ปี
การศึกษา ปวส
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. รับผิดชอบงานเอกสารหนังสือรับ ส่งออกภายนอก
2. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้สมัครสมาชิกและการลงทะเบียน
4. สรุปเอกสารประชุมวิชาการ ค่าลงทะเบียน ค่าสมัครสมาชิก
5.บันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ลงระบบสมาชิกของสมาคมพยาบาลโรคไตฯ
6. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4. สามารถทำงานนอกเวลา / นอกสถานที่ได้
5. เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
สวัสดิการ
1. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
2. ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท
3. ค่าล่วงเวลา / ค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่
4. ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
125/12 อาคารเพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางกอกน้อย )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0863731614
Email tnns.office@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน nnatnurse.org


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย