บริษัท ซี.พี.เอส ลอว์เยอร์ จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ธุรการงานคดีทั่วไป   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ซี.พี.เอส ลอว์เยอร์ จำกัด ที่ให้บริการทางกฎหมายในทุก ๆ เรื่อง ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ลูกความในปัญหาด้านกฎหมาย ดูแลเรื่องเอกสารสัญญาต่าง ๆ จัดทำหนังสือทวงถาม (Notice) ดำเนินการฟ้องร้อง ว่าความคดีอาญา คดีแพ่ง อรรถคดีทั้งปวง ตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงชั้นศาลฏีกา บริษัท ซี พี เอส ลอว์เยอร์ ให้บริการผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องจนถึงขั้นตอนที่ศาลตัดสินพิพากษาคดีจนเสร็จเรียบร้อย

เงินเดือน 10,000 ถึง 17,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสารงานคดีหรือที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
3. สนับสนุนงานฝ่ายกฎหมาย
4. จัดทำรายงานการติดตามความคืบหน้าคดี
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบจากสาขาใดก็ได้
- มีความสามารถ Microsoft Office เป็นอย่างดี
- ใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะประสานงาน และสื่อสารอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่องาน มีความอดทน ซื่อสัตย์ เก็บความลับได้ดี
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกดี สุภาพ เหมาะสม อ้อนน้อม เมื่อต้องติดต่อภายนอก
- คล่องตัว มีความพร้อมในการทำงาน
- มีวินัยในการทำงานสูง มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการระเบียบในการทำงานของตัวเอง และบริหารนัดได้ไม่ผิดพลาด ไม่ทำคดีตกหล่น
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ 2 กม.18 บ้านเลขที่ 33/187 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0991285414
Email c.p.s.lawyer2021@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.เอส ลอว์เยอร์ จำกัด